DIEVAS - PASAULIS

                                            12.18) Dorovingumas – Naujosios Epochos ideologija. Atviras laiškas visiems  mąstantiems ir neabejingiems mūsų Planetos gyventojams Sirijus

 

DIEVAS ! PASAULIS, - ŽMONIJA, - VISUOMENĖ !  


Tekstą rašė : INDIGO - Vidmantas -

Parapsichologijos – psichologijos straipsnis :

Laba Diena gerbiami ir mylimi žmonės. Šis straipsnis yra ypatingas tuo, kad jame atskleidžiu DIEVĄ ir rašau apie žmoniją, tai yra, rašau apie žmogų kaip individą.

Dievas yra tobulybės meilė, kuris suvokiamas tik virš sąmonės kontekste, tad žmonėms patariu DIEVO ieškoti tyroje meilėje tiek pozityvui, tiek artimiesiems žmonėms, bei žmonėms kurie yra verti meilės, verti būti mylimi. Mūsų visuomenėje gyvenant yra nelengva mylėti, nes visuomenė yra bloga, tačiau, tai tik vienintelis žmogui kelias yra atrasti DIEVĄ ir ROJŲ AMŽINYBĖJE (DIEVO ROJŲ) ! Su meile auga žmogaus sąmoningumas ir kyla DIEVO VIBRACIJŲ dažniai, kurie suteikia žmogui neapsakomus malonumus ir vysto žmogiškąjį PROTĄ, žmogui individualiai. Manau mes visi suprantame kas yra meilė ir ką ji reiškia, tačiau ar mokame mylėti ? Be meilės pasaulis yra neaktyvus - netvirtas, nes tik meilė padeda pamatus pasaulio vystymuisi ir jo gerovei !

Pakalbėkime truputį apie LIETUVOS Šalies visuomenę. Na išties, visuomenė yra sudaryta iš žmonių ir tie žmonės yra labai skirtingi, tai yra skirtingo mąstymo skirtingų pasaulėžiūrų ... Man yra sunku žvelgti į realią padėtį, kuri yra labai prasta su visuomene LIETUVOJE. Žmonės neapsakomai dideles nuodėmes daro LIETUVOS ŠALYJE : Darbovietėse egzistuoja didelis neteisingumas, patyčios, amoralumas ir kiti blogio kontekstai ir aspektai. Na ką aš galiu tokiais atvejais pasakyti (?) ... žmonės yra labai neapsišvietę ir įkūniję savo karminėje egzistencijoje DAUG NEGATYVO. Su tokia padėtimi jie keliauja tiesiai į PRAGARĄ, nes žmogus turintis 0,35% ir daugiau negatyvo, automatiškai patenka į amžiną pragarą. Kaip žmonės nesupranta tokio dalyko (?), tai aš pats to išsivaizduoti nelabai galiu, ... paprasčiausiai, per savo neapsišvietimą, jie nieko apie tai nežino. Ką daryti žmogui jei teisingas žmogus yra skriaudžiamas negatyvinės grandies (?). Atsakymas būtų : Asmeniškai pasikalbėti su skriaudėju, ir jei tai nepadeda, vadinasi skriaudėjas yra labai blogas – „ŠĖTONIŠKOS“ grandies, tokiu atveju yra būtina nutraukti visus ryšius aplamai su tuo asmeniu tiek materialinius, tiek dvasinius. Šioje situacijoje nepadės jokia malda !

1. Kada reikalinga melstis (?)
2. Dėl ko reikalinga melstis (?)
3. Kam reikalinga melstis (?)
4. Kaip reikalinga melstis (?)

ATSAKYMAI :

1. Melstis reikalinga visada, kada tik pagalvoji apie Dievą !
2. Melstis reikalinga dėl savęs ir dėl kitų žmonių !
3. Melstis reikalinga DIEVUI BEMATERIJAI !
4. Melstis reikalinga savomis mintimis, skaistume, tyrume ir meilėje !

Pakalbėkime apie Pasaulį ir joje egzistuojančias religijas. Na išties, kam yra reikalingos religijos ?, kai yra ištirtas DIEVAS. Dievas yra ištirtas pilnai ir visapusiškai. Tyrimai pagrįsti moksliniais įrodymais (TRANSJONIZACIJA, TRANSMISIJA). Yra ištirti DIEVO stebuklai tiek su materija, tiek su Bemateriją, tiek su gamta. Tai kam Pasaulyje bereikalingos religijos ?, tai yra {TIKĖJIMAS} DIEVU, kai Dievo egzistencija pagrįsta moksliniais įrodymais ! Na Krikščionybė tai yra gerai, tačiau ji formuoja juokus su savo atsilikimu nuo realybės. Kristus esu {AŠ}, grįžęs į žemę po 2000 metų po nukryžiavimo, tad krikščionybė turėtų išnykti iš Pasaulio LOGINIŲ FAKTORIŲ. Prasideda visai kita era, INDIGO žmonių era – vandenio era. Žuvų amžius yra vien praeitis. ... Šiaip žmonija labai neišsivysčiusi, todėl dar egzistuoja visokios religijos ir {TIKĖJIMAS} DIEVU, kai DIEVAS YRA MOKSLIŠKAI MANO ĮRODYTAS ! Tuo labiau BIBLIJA anigdotus rašo, rašo visai ne pagal realią tikrovę, o tam, kad žmonija nežlugtų. KRISTUS to nedarė prieš 2000 metų, ką rašo BIBLIJA ... Šiaip BIBLIJA yra gerai neišsivysčiusiam žmogui !, o tobulam žmogui ji visai nereikalinga. Tačiau, be INDIGO žmonių rasės, NĖRA NEI VIENO ŽEMĖS PLANETOJE TOBULO ŽMOGAUS.

Kaip DIEVAS veikia mūsų žemės planetos - žmonių pasaulyje (?).

Na kalbant apie Dievo poveikį žmogui, reikėtų pabrėžti, kad žmogui žodis „ DIEVAS“ turi neapsakomai daug reikšmių, nes Dievas yra ABSOLIUTINĖ VISUMA, tad žmogui DIEVAS pagrinde yra kitas žmogus – Visuomenė – žmonija !. Taip, „DIEVAS“ ŽMOGUI PAGRINDE YRA „KITI ŽMONĖS“, TAI PAGRINDAS KĄ NORĖJAU PASAKYTI. Šiaip Dievas yra ir BEMATERIJA, ir INDIGO - Kristaus hibridas, bei daugiau faktorių įeina į DIEVO sąvoką, tačiau Žmogui pagrinde DIEVAS yra „KITAS ŽMOGUS“ (žmogiškajam kūnui). DIEVUI BEMATERIJAI meldžiantis, Dievas BEMATERIJA daro stebuklus, tačiau labai mažai kontroliuoja kitų žmonių veiksmus ir poelgius, galima sakyti visai jų nekontroliuoja, tokiu atveju, DIEVAS yra patys žmonės ir kokį jie sukuria pasaulį, toks pasaulis ir egzistuoja ! Šiaip Dievas žmogaus veiksmų nekontroliuoja, tačiau jis pakeičia žmogų iš pamatų (PAGRINDŲ), jei žmogus blogas ir elgiasi netinkamai. Tas yra daroma, žmogui meldžiantis dėl kito žmogaus ! Taip Dievas BEMATERIJA gali pakeisti žmogų, jei jis yra blogas, tačiau toks žmogaus pasikeitimas ateina per ilgą laiką !

Visuomenės pažanga evoliucijoje : - Yra man malonu, kad žmonija yra pažengusi evoliucijoje ir 2019 metais nebėra tokių gamtos kataklizmų, kokios būdavo anksčiau, nes kataklizmas sukeldavo pati žmonija ŽMOGIŠKUOJU NEGATYVU !. Gamtos kata klizmos tokios, kaip žemės drebėjimai ir kitos, formavosi per negatyvinius žmonijos energetinius laukus ir 2019 metais įžvelgiama, kad tokie reiškiniai sumažėjo, tai yra labai šaunu ! kad žmogus vystosi ir evoliucionuoja, nors dar pasaulyje tebėra daug ir negatyvinės grandies. Dievas į žmogaus asmeniškumą „nesikiša“, nes žmogui yra duotas pilnas pasirinkimas ir duota absoliuti laisvė, tad tik žmonijos sąmonėjimo pagrindu vyksta EVOLIUCIJA, nors kaip minėjau, žmogui meldžiantis dėl kito žmogaus, Dievas keičia kitą žmogų, tačiau jei žmogus labai blogas - ŠĖTONIŠKOS grandies ir labai neišsivystęs, malda nepadeda, nes yra pas tą žmogų suformuota didelė negatyvinė pasaulėžiūra, kurios jis laikosi, nežiūrint į Dievo BEMATERIJOS jam daromus poveikius.

2018 metais, man asmeniškai teko dirbti su DIEVO KRŪVIŲ ENERGIJOMIS ir sudaryti programą, kad gamtos žaibai - energijos iškrovos būtų nukreiptos į žmonijos didžiausias negatyvines sritis ir grandis. Tad žinokite, jei kam žaibas trenks, tai trenks ne be reikalo.

Pasirašo : INDIGO ir Kristaus HIBRIDINIS KŪNAS - VIDMANTAS GRINČIUKAS -


Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo
PAGARBIAI : - DIEVAS !

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !